Klímasemleges Magyarország 2050

Konferencia

2021. JÚNIUS 3.

SZERVEZŐK:

KLÍMASEMLEGES MAGYARORSZÁG 2050 KONFERENCIA

Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia apropóját a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény egy évvel ezelőtti – 2020. június 3-ai – elfogadása szolgálja, amely kitűzte a magyar 2050-es klímasemlegességi célt. Ezen felül várhatóan 2021 során kerül elfogadásra a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, vagyis hazánk 2050-ig szóló hosszútávú klímastratégiája.

Ezen dokumentumok adják a magyar klímasemlegességi törekvések keretrendszerét, azonban ezeket konkrét ötletekkel és lépésekkel szükséges feltöltenünk. A Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia fő célközönsége elsősorban az igazságos klímasemleges átmenet gazdasági és társadalmi kulcsszereplői Magyarországon, azonban az egynapos esemény a legszélesebb nyilvánosság számára is releváns üzeneteket kíván közvetíteni.

Klímasemleges Magyarország 2050

Konferencia

 2021. június 3.   Online

Nézd vissza

A konferencia célja

 • a 2050-es klímasemlegességi cél társadalmi, gazdasági és politikai konszenzusának erősítése, és a “momentum” fenntartása,
 • az igazságos átmenet legfontosabb kérdéseinek megvitatása, 
 • a szereplők “összehozása”, együttgondolkodás, 
 • a rendszeres együttműködés/párbeszéd kereteinek kialakításához való hozzájárulás,
 • egy évi rendszerességgel megrendezendő magyar éghajlatváltozási találkozó hagyományának megteremtése.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2021. JÚNIUS 3. 

Program

A Zoom platformon rendezett online konferencia részletes programja, a klímasemlegesség elérése szempontjából kiemelt területei és témái valamint a rendezvény felszólalói az alábbiak szerint követik egymást. A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmács végig biztosított.

Megnyitó

}

9:00 – 9:05

Huszár András

Igazgató, Green Policy Center

}

9:05 – 9:15

Frances Way

Ügyvezető Igazgató, High Level Climate Champions Senior Leadership Team, UK

}

9:15 – 9:25

Botos Barbara

Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium

}

9:25 – 9:35

Schmuck Erzsébet

Elnök, OGY Fenntartható Fejlődés Bizottsága

}

9:35 – 9:45

Kerpel-Fronius Gábor

Főpolgármester-helyettes, Fővárosi Önkormányzat

Előadások

}

9:45 - 10:00

A klímasemlegesség kihívásai és lehetőségei

Ürge-Vorsatz Diána, Alelnök, IPCC III. munkacsoport

}

10:00 - 10:20

Járható út a klímasemlegesség felé

Kőrösi Csaba, Igazgató, Köztársaság Elnöki Hivatal Környezet Fenntarthatóság Igazgatósága

}

10:20 - 10:40

Éghajlatváltozás Magyarországon – várható gazdasági hatások

Gyura Gábor, Fenntartható Pénzügyek Főosztály vezetője, Magyar Nemzeti Bank

Panelbeszélgetések

}

10:45 - 11:45

Szekció 1.

Igazságos átmenet: klímasemlegességhez vezető út társadalmi kihívásai

Leírás és panel résztvevők:
A klímasemleges átmenet nem történhet a társadalom „ellenében”. Kiemelt figyelmet kell szentelni arra, hogy az átállás során elkerülhetetlenül jelentkező nehézségekre – mindenekelőtt a munkaerőpiacon – felkészüljünk és amennyire lehet, azokat megelőzzük, amit pedig nem lehet megelőzni, kezeljük. Az egyik legizgalmasabb projekt ma Magyarországon a Mátrai Erőmű átalakítása, amely több ezer munkahely sorsát befolyásolja. Ezzel egyidőben Magyarország három megyéjére elkészült már az úgynevezett Igazságos Átmentei Terv, amely a fenti célok biztosítását szolgálja. A panelbeszélgetés ezeknek a társadalmi kihívásoknak a mibenlétét és az arra adható válaszokat fogja érinteni.

Résztvevők:

 • Botos Barbara, Helyettes államtitkár, konzorciumvezető, LIFE Mátra Integrált Projekt – „Útiterv Magyarország utolsó szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához”
 • Fazekas Dóra, Igazgató, Cambridge Econometrics Hungary
 • Luzsi József, Vidékfejlesztésért felelős országos alelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 • Rabi Ferenc, Elnök, Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Moderátor: Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója

}

10:45 - 11:45

Szekció 2.

A gazdasági szféra hozzájárulása a klímasemlegességhez

Leírás és panelrésztvevők:
A Párizsi Egyezmény alapján elérendő mitigációs és alkalmazkodási törekvések hatékony megvalósítása érdekében kulcsszerep hárul a vállalati szférára, melynek feladata a fenntarthatóbb erőforrás-felhasználás és a társadalmilag felelős, etikus befektetések ösztönzése, kiemelten a gyártó tevékenységet folytató szektorokban. A COVID-19 járvány súlyos gazdasági terhek mellett lehetőséget is teremthet arra, hogy a gazdaságot zöldebb úton állítsuk talpra. Ennek motorjai lehetnek a bankok és a biztosítási ágazat is, hiszen nem csupán megváltozhatnak és gyakoribbá válhatnak a káresemények, de a befektetések, hitelkihelyezések során is kiemelt szerep jut az éghajlatváltozás kockázatainak, ami a társadalmi várakozások fokozódása közepette egy új, a jelenleginél holisztikusabb megközelítést kíván az éghajlati kitettségekkel összefüggésben. A megfelelő felkészülés, megelőzés, a zöld technológiai fejlesztések ösztönzése egyaránt elengedhetetlen lehet az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképesség javításában és a kibocsátás-csökkentés felgyorsításában.

Résztvevők:

 • Urbán László, Vezérigazgató-helyettes, Magyar Suzuki Zrt.
 • ifj. Chikán Attila, Elnök, Magyar Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • Jelasity Radován, Elnök Magyar Bankszövetség
 • Pandurics Anett, Elnök, Magyar Biztosítók Szövetsége

Moderátor: Schaffhauser Tibor, Társalapító, Green Policy Center

}

12:00 - 13:00

Ebédszünet

}

13:00 - 14:15

Szekció 3.

A regionális együttműködés lehetőségei a klímasemlegességi vízió elérésében

Leírás és panelrésztvevők:
A klímasemlegességi célok eléréséhez elengedhetetlenek a tényleges környezetpolitikai kötelezettségvállalások. Ezeknek a jelentős része azonban jogilag nem kötelező erejű. Az ilyen kötelezettségvállalásoknál nagyobb az esély arra, hogy ambíciózusabb célokat fogalmazzunk meg, ugyanakkor az elérésüket nem biztosítja tényleges mechanzimus. Ezzel szemben a jogilag kötelező erejű eszközök ütközhetnek a szubszidiaritás elvével és csökkenthetik a célok ambiciózus jellegét, ugyanakkor nagyobb bizonyosságot adnak az ígéretek betartására. Az ambíciózusság és a megvalósíthatóság összhangjának elérése ezért kulcskérdésnek bizonyul a klímaválság tükrében. Beszélgetésünk során ezzel a dilemmával fogunk foglalkozni, különös tekintettel a Visegrádi Négyekre, akiknek fontos szerepük van a régió fenntarthatósági törekvéseinek előrevitelében.

Résztvevők:

  • Stelios Grafakos, Vezető közgazdász, Global Green Growth Institute
  • Aleksander Śniegocki, Energia, klíma- és környezetvédelmi programvezető Wise Europa
  • Örlős László, Ügyvezető igazgató, Nyugat-Balkáni Zöld Központ
  • Gabriela Fischerova, Éghajlatváltozási főigazgató, Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

  Moderátor: Bartuszek Lilla, Főtitkár, V4SDG

  }

  13:00 - 14:15

  Szekció 4.

  A nem kormányzati szféra lehetőségei és felelőssége a klímasemlegesség elérésében

  Leírás és panelrésztvevők:
  A klímaváltozás negatív hatásai elleni fellépés során gyakorta merül fel az a kérdés, hogy kinek a felelőssége a cselekvés; az új jogszabályokat alkotni képest kormányzaté vagy esetleg a termelést végző vállalatoké? A vállalatok részéről pedig gyakran hallhatjuk azt az érvelést, hogy a fogyasztók felelőssége a műanyagpalackok megfelelő újrahasznosítása. vagy esetleg az embereké? A szervezők szerint annak érdekében, hogy elérhessük a klímasemlegességet, mindenkit egyaránt terhel a cselekvés felelőssége, azonban ebben a szekcióban a résztvevők arról fognak beszélgetni, hogy milyen lehetősége van a nem kormányzati szereplőknek abban, hogy a társadalmat cselekvésre ösztönözzék, ezzel akár nyomást gyakorolva a döntéshozókra és a vállalatokra a klímaváltozás elleni aktív fellépés érdekében.

  Résztvevők:

  • Éger Ákos, Ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége
  • Sipos Katalin, Igazgató, WWF Magyarország
  • Székely János, szombathelyi Megyéspüspök
  • Kodácsy Tamás, Elnök, Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma

  Moderátor: Vigh Péter, Projektmenedzser, Másfél Fok

  Plenáris ülés – A klímasemlegességi átmenet intézményrendszere

  }

  14:30 - 14:50

  Előadás

  Sharon Turner, Vendégprofesszor, University College London

  }

  14:50 - 15:45

  Panelbeszélgetés

  Leírás és panelrésztvevők:
  A 2050-es klímasemlegesség eléréséhez nem elég annyi, hogy meghirdetjük a célt.  Szükség van egy végrehajtási folyamatra és egy intézményrendszerre, amely biztosítja azt, hogy az adott ország a csökkentési pályáján marad.  Rendszeres jelentések és felülvizsgálatok, ágazati célkitűzések, éves klíma-költségvetések mind lehetséges intézményi megoldások.

  Résztvevők:

  • Sharon Turner, Vendégprofesszor, University College London
  • Zlinszky János, Egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, tanácsadó, Egyensúly Intézet
  • Nils Meyer-Ohlendorf, Programvezető, International and European Governance Programme, Ecologic Institute
  • Huszár András, Igazgató, Green Policy Center

  Moderátor: Bart István, Külső szakértő, Egyensúly Intézet

  Záró gondolatok

  }

  15:45 - 16:00

  Boros Tamás

  Igazgató, Egyensúly Intézet

  Felszólalók

  Aleksander Śniegocki

  Vezető közgazdász, Global Green Growth Institute

  Bart István

  Klímapolitikai szakértő. Az Egyensúly Intézet külső szakértője.

  Bartuszek Lilla

  Főtitkár, V4SDG

  Bombera Krisztina

  Televíziós újságíró, jogász

  Boros Tamás

  Politikai elemző, az Egyensúly Intézet igazgatója és társalapítója

  Botos Barbara

  Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár, ITM

  Fazekas Dóra

  A Cambridge Econometrics budapesti irodájának ügyvezetője

  Filippov Gábor

  Az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója

  Frances Way

  Ügyvezető igazgató, High Level Climate Champions Senior Leadership Team, UK

  Gabriela Fischerova

  Éghajlatváltozási főigazgató, Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

  Gyura Gábor

  Fenntartható Pénzügyek Főosztály vezetője, Magyar Nemzeti Bank

  Huszár András

  A Green Policy Center társalapítója és igazgatója

  Ifj. Chikán Attila

  Elnök, Magyar Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

  Jelasity Radován

  Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke

  Kerpel-Fronius Gábor

  Budapest okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettese

  Kodácsy Tamás

  Elnök, Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma

  Luzsi József

  Vidékfejlesztésért felelős országos alelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

  Örlős László

  Ügyvezető igazgató, Nyugat-Balkáni Zöld Központ

  Pandurics Anett

  Elnök, Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ)

  Schaffhauser Tibor

  A Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai tanácsadó

  Schmuck Erzsébet

  Frakcióvezető-helyettes, a Fenntartható fejlődés bizottság elnöke

  Sharon Turner

  Vendégprofesszor, University College London

  Sipos Katalin

  Igazgató, WWF Magyarország

  Stelios Grafakos

  Vezető közgazdász, Global Green Growth Institute

  Székely János

  Szombathelyi megyéspüspök

  Urbán László István

  Vezérigazgató-helyettes, Magyar Suzuki Zrt.

  Vigh Péter

  Projektmenedzser, Másfél Fok

  Zlinszky János

  Egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, tanácsadó, Egyensúly Intézet

  Kőrösi Csaba

  Igazgató, Köztársaság Elnöki Hivatal Környezet Fenntarthatóság Igazgatósága

  Rabi Ferenc

  Elnök, Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

  Éger Ákos

  Ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége

  Nils Meyer-Ohlendorf

  Programvezető, International and European Governance Programme, Ecologic Institute

  Ürge-Vorsatz Diana

  Alelnök, IPCC III. munkacsoport

  Partnereink

   

  LÉPJEN VELÜNK

  KAPCSOLATBA

  EMAIL

  INFO@KLIMASEMLEGESSEG2050.HU