SZERVEZŐK:

KLÍMASEMLEGES MAGYARORSZÁG 2050 KONFERENCIA

Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia apropóját a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény két évvel ezelőtti – 2020. június 3-ai – elfogadása szolgálja, amely kitűzte a magyar 2050-es klímasemlegességi célt. Ezen felül 2021 során került elfogadásra a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, vagyis hazánk 2050-ig szóló hosszútávú klímastratégiája.

Ezen dokumentumok adják a magyar klímasemlegességi törekvések keretrendszerét, azonban ezeket konkrét ötletekkel és lépésekkel szükséges feltöltenünk. A Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia fő célközönsége elsősorban az igazságos klímasemleges átmenet gazdasági és társadalmi kulcsszereplői Magyarországon, azonban az egynapos esemény a legszélesebb nyilvánosság számára is releváns üzeneteket kíván közvetíteni.

Nézd vissza

Klímasemleges Magyarország 2050

Konferencia

2022. június 3.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

A konferencia célja

 • a 2050-es klímasemlegességi cél társadalmi, gazdasági és politikai konszenzusának erősítése, és a “momentum” fenntartása,
 • az igazságos átmenet legfontosabb kérdéseinek megvitatása, 
 • a szereplők “összehozása”, együttgondolkodás, 
 • a rendszeres együttműködés/párbeszéd kereteinek kialakításához való hozzájárulás,
 • egy évi rendszerességgel megrendezendő magyar éghajlatváltozási találkozó hagyományának megteremtése.

Regisztráció

A konferencián való helyszíni részvételre már nem tudunk több regisztrációt fogadni.
Online részvételre továbbra is van lehetőség.

Program

}

9:00 - 09:10

Megnyitóbeszéd

Huszár András, igazgató, Green Policy Center

}

9:10 - 09:30

Keynote előadás

 Takáts Előd, rektor, Budapesti Corvinus Egyetem

Szekció 1.

Az orosz-ukrán háború hatása a magyar energiapolitika jövőjére

}

9:30 - 9:50

Bevezető előadás

Szabó László, vezető, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

}

9:50 - 11:00

Panelbeszélgetés

Leírás és panelrésztvevők:

Az orosz-ukrán háború alapjaiban érinti az EU és benne Magyarország energiapolitikai jövőjét. 2022 elején Európa rendkívüli módon kitett az orosz fosszilis energia importnak, amelyet immár nem csak klímapolitikai szempontból, hanem biztonságpolitikai okokból is radikálisan csökkenteni kíván. Magyarország még az EU-s átlagnál is jobban függ az orosz importtól. Mindeközben a háborútól függetlenül is egy energiaárválság is sújtja a régiót. Vannak, akik szerint a helyzetünket nem is könnyű megváltoztatni, és megfontoltan kell cselekedni, mert az energiabiztonság és a megfizethetőség a legfőbb szempont. Mások azt hangsúlyozzák, hogy éppen az orosz függőség radikális csökkentése hozná el a valósi energiabiztonságot például a zöld energiaforrások sokkal erőteljesebb alkalmazása révén. Viszont kérdés, hogy ez a gyorsított átállás mennyiben tartaná fenn a megfizethetőség szempontjait, illetve addig is, amíg lezajlik, honnan biztosítsuk az ellátás folyamatosságát? Tiszta, biztonságos és megfizethető energia, vajon hogyan érvényesíthető ez a három

Résztvevők:

 • Aszódi Attila – BME Nukleáris Technikai Intézete
 • Holoda Attila – Aurora Energy
 • Hortay Olivér – Századvég
 • Kaderják Péter – Zéró Karbon Központ
 • Szabó László – Reginális Energiagazdasági Kutatóközpont

Moderátor: Huszár András, igazgató, Green Policy Center

}

11:00 - 11:15

Kérdések – válaszok

}

11:15 - 11:30

Kávészünet

Szekció 2.

A hazai ipar klímasemleges átalakulásának perspektívái

}

11:30- 12:20

Panelbeszélgetés

Leírás és panelrésztvevők:

A hazai ipar klímasemleges átállása kényes kérdésnek számít itthon, többek között azért, mert
erős a nemzetközi szereplőktől és a fosszilis energiahordozóktól való függése. Ráadásul a
szektor kibocsátása, beleértve az energiafelhasználást és a folyamat-emissziókat is, igen
jelentős – az ország összes bruttó ÜHG-kibocsátásának 16%-áért felelős (2019). Bár a
kibocsátások a rendszerváltás időszakához képest alacsonyabbak, 2013 óta enyhe
növekedésnek indultak, és egyelőre nem látszik olyan rendszerszintű törekvés, amely a
klímasemlegesség irányába mozdítaná az ipar működését. Még kevesebb szó esik arról, hogy
a hazai ipart hogyan érinti az éghajlatváltozás, és hogyan tud alkalmazkodni annak
elkerülhetetlen hatásaihoz. Azonban nincs egyetértés abban a tekintetben, hogy mi legyen a
követendő, helyes út. Proaktívan, korán kezdjük meg az átállást, vagy megvárjuk, amíg
olcsóbb lesz a megfelelő technológia – ami sok esetben még kutatási fázisban van – és
intenzívebben megindul a nemzetközi átállás? Ha 2030-ig csak energiahatékonyságot
növelünk, mi lesz a folyamat-eredetű kibocsátásokkal? Hogy áll majd rendelkezésre
megfelelően skálázható technológia? Egyáltalán szükséges a klímasemlegességhez a termelés
visszafogása, vagy technológia-váltással megoldható a kérdés? Egyáltalán feltétele-e a
klímasemlegességnek a termelés visszafogása, vagy elegendő, ha növeljük az ipari
folyamatok hatékonyságát? Hogyan befolyásolja az ipar zöld átállását az elmúlt másfél évben
kialakult, váratlanul magas energia- és kvótaár-helyzet? Hogy lehet megoldani, hogy az ipar
is versenyképes maradjon, és a klímapolitikai célok is megvalósuljanak?
Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a hazai ipar különböző érintettjeivel a konferencia 2.
paneljében.

Résztvevők:

 • Koczóh Levente, Green Policy Center
 • Markó Csaba – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
 • Szabó Csaba – Magyar Vegyipari Szövetség
 • Fazekas Roland – Acélpartner, Carboferr Zrt.

Moderátor: Csernus Dóra, vezető klíma- és környezetpolitikai szakértő, Egyensúly Intézet

}

12:20 - 12:30

Kérdések – válaszok

}

12:30 - 13:20

Ebédszünet

Szekció 3.

Zöld állások az igazságos átmenet támogatására

}

13:20 - 14:10

Panelbeszélgetés

Leírás és panelrésztvevők:

A munkanélküliség, vagy az alacsony hozzáadott értékkel rendelkező munkák aránya égető
probléma hazánkban, miközben a zöld gazdasági átállással sok munkahely szűnhet vagy
változhat meg a világon és hazánkban is, elég csak az energiaszektorra, bányászatra,
autóiparra gondolnunk. Ez különösen azokat a társadalmi csoportokat érinti érzékenyen, akik
eleve sérülékenyebbek és kevesebb lehetőségük van arra, hogy munkahelyet váltsanak, illetve
ahol a település eddigi egyetlen nagy munkaadója esik ki. A zöld munkahelyek eközben
minőségi állásokat teremthetnek, csökkenthetik a munkanélküliséget, tehetnek a

klímaváltozás megfékezéséért, valamint biztosíthatják Magyarország gazdasági
megerősödését és a felzárkózását is. A panelbeszélgetésben arról hallhatunk majd, hogy mik
azok a zöld munkahelyek, milyen gazdasági és társadalmi potenciált rejtenek magukban, mit
kell tennünk a szélesebb elterjedésükért, és milyen elvárásokkal van a piac az állam és a
képzési helyek irányába.

 

Résztvevők:

 • Kiss Ernő – Magyar Napelem Napkollektor Szövetség
 • Szalontai Lajos – Miskolci Egyetem
 • Simon Anita – Alteo

Moderátor: Schaffhauser Tibor, társalapító, senior klímapolitikai tanácsadó, Green Policy Center

}

14:10 - 14:20

Kérdések – válaszok

}

14:20 - 14:35

A Project Mirror bemutatása – szakmai javaslatok előkészítése Magyarország klímapolitikájának jövőjéről

Előadó: Koczóh Levente, senior klímapolitikai tanácsadó, Green Policy Center

}

14:35 - 14:50

Cambridge Econometrics – A Szén-dioxid leválasztás és tárolás (CCS) hazai kilátásai

Előadó: Hidi János, Fenntartható befektetések vezető, Cambridge Econometrics

}

14:50 - 15:00

Záró gondolatok

Bart István, Egyensúly Intézet

 

FELSZÓLALÓK

Bombera Krisztina

Bombera Krisztina

A konferencia házigazdája

Aszódi Attila

Aszódi Attila

BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára

Bart István

Bart István

Egyensúly Intézet klímapolitikai szakértője

Csernus Dóra

Csernus Dóra

Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitika szakértője

Fazekas Roland

Fazekas Roland

Acélpartner és a Carboferr Zrt. ügyvezető igazgatója

Holoda Attila

Holoda Attila

Aurora Energy Kft. ügyvezető igazgatója

Hortay Olivér

Hortay Olivér

Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője

Huszár András

Huszár András

Green Policy Center társalapítója, igazgatója

 

 

Kaderják Péter

Kaderják Péter

A Zéró Karbon Központ vezetője

Kiss Ernő

Kiss Ernő

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke

Koczóh Levente

Koczóh Levente

Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója

Markó Csaba

Markó Csaba

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója

Szalontai Lajos

Szalontai Lajos

Miskolci Egyetem Oktatási-tanulmányi dékánhelyettes

Schaffhauser Tibor

Schaffhauser Tibor

Green Policy Center társalapítója, senior klímapolitikai tanácsadója

Simon Anita

Simon Anita

Alteo fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese

Szabó Csaba

Szabó Csaba

Magyar Vegyipari Szövetség igazgatója

Szabó László

Szabó László

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetője

LÉPJEN VELÜNK

KAPCSOLATBA

EMAIL

INFO@KLIMASEMLEGESSEG2050.HU